بیمه نامه جامع پروژه(Comprehensive Project Insurance)

پوشش بیمه نامه جامع پروژه(CPI) با ترکیب بیمه نامه های تمام خطر پیمانکاران(CAR) و تمام خطر نصب(EAR) برای پروژه های بزرگ نظیر: ساخت کارخانجات فولاد، نیروگاههای سیکل ترکیبی، خطوط ریلی شهری و بین شهری، هتل های بزرگ، اتوبانهای چند طبقه و... کاربرد دارد.

e-max.it: your social media marketing partner