بیمه درمان تکمیلی خانواده

در کنار روز های شاد و خوش زندگی پیش بینی راه های رفع مشکلات روز های تلخ و ناخوشایند ، لازمه یک زندگی شایسته است. هیچکس قادر به پیش بینی سلامت خود در آینده نیست.
از سوی دیگر با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی ، بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانی های جدی بیمه گذاران و امکان خوبی برای تأمین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی، نیرو های مسلح و ... بیمه شدگان در زمان بروز بیماری ها و حوادث می باشد.
با توجه به اینکه استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی برای بسیاری از افراد با مشاغل آزاد در دسترس نمی باشد ، لذا شرکت بیمه ملت اقدام به ارائه پوشش در قالب  "بیمه درمان تکمیلی برای افراد یک خانواده "  نموده است.
در این بیمه نامه اعضای یک خانواده با شرایط ویژه تحت پوشش قرار می گیرند و بیمه گر متعهد جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از  بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است.
در ایران، بیمه های درمان تکمیلی عمدتاً برای گروه های بیش از 50 نفر صادر می شود و سایر شرکت های بیمه با توجه به ضریب خسارت بالا تمایلی برای برای صدور آن بصورت مستقل ندارند.
اما در بیمه ملت این امکان برای تمام خانواده ها فراهم شده است که با هزینه مناسب از پوشش درمان برخوردار گردند.
در این گروه بیمه گر متعهد  می شود که کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی هر یک از بیمه شدگان که بر اساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت می باشد ، را جبران نماید.


مخاطبین بیمه نامه:
کلیه خانواده ها: کلیه اعضای یک خانواده می بایست تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند مگر اینکه شخص مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی ارگان خود باشند و یا فرزندان انها به سن 18 سالگی تمام رسیده باشند.


بیمه شدگان:
عبارتند از کلیه بستگان درجه یک بیمه گذار به طوریکه حداقل تعداد بیمه شدگان از 2 نفر کمتر نباشد با حداکثر سن 64 سال.


بیمه گزار اصلی:
شخصی است حقیقی با سن 18 سال تمام که بیمه نامه را امضا و حق بیمه را پرداخت می نماید.


مزایای بیمه درمان خانواده:
1- انجام معاینات پزشکی اولیه و اطلاع از آخـرین وضعیت سـلامتی(به صورت رایگان)
2- معرفی پزشـک و بیمارستان و مراکز تشخیصی
3- ارائه طرح های متناسب با نیاز بیمه ای و توانمندی مالی هر خانـواده
4- پرداخت هزینه های بستری در بیمارستان
5- پرداخت هزینه اعمال جراحی خاص
6- پرداخت هزینه های تشخیصی، پاراکلینیکی و هزینه های جراحیـهای سرپایی
7- دسترسی به شبکه گسترده ای از پزشـکان
8- جبران هزینه های زایمان


شرایط بیمه درمان خانواده:
- انجام معاینات پزشکی برای بیمه شدگان منـوط به صـلاحدید پزشـک معتمد شرکت می باشد.
- دوره انتظار برای کلیه تعـهـدات بیمارسـتانی و غـیر بیمارسـتانی (سـرپایی، پاراکلینیکی و ...) 3 مـاه و برای زایـمان به شـرط تمـدید بیمه نامه  9 ماه می باشد.
- در تـمامی طرح ها (به غـیر از طرح VIP) داشتن بیمه پایه الزامـی می باشد. در تمامی طرح ها (به غیر از VIP) بیمه گر تـنها هـزینه هـای بیـمارستانی و جراحی و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگانی را تحت پوشـش  قرار می دهد که از بیمـه پایه استفاده نموده باشند.
- بیمه شدگان با دارا بودن هر نوع پوشش بیمه ای از شـرکت بیمه ملت (بجز شـخص ثالث) درمبلغ حق بیمه مشمول تخفیف خواهند بود.

توجـه :

تـخفیفات:
- 5  درصد تـخفیف بیمه پایه
- 10 درصد تـخفیف پرداخت نقـدی حق بیمه
- 5  تا  25 درصد تـخفیف تـجمیع سـایر امـور بیمـه ای نزد بیمـه ملت ( با توجـه به حـجـم پـرتفـو )
- در صورت عـدم دریافـت خسـارت در سـال نخسـت تخـفیفات عـدم خسـارت نیز به سـال بعد منتقل می شود.   

 

 دانلود بروشور بیمه درمان تکمیلی خانواده

 

 

e-max.it: your social media marketing partner