بیمه نامه وجوه در راه

در این بیمه نامه، خسارت وارد به وجوه در راه که حمل آنها توسط عوامل بیمه گذار انجام می گیرد، در اثر تحقق حوادثی همچون سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه با شکست حرز، آتش سوزی / انفجار / صاعقه، تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه، تصادف و یا تصادم شناورهای دریایی و کشتی و غرق آنها و دزدی دریایی و سوانح مربوط به قطار و هواپیمای حامل وجوه و هواپیماربایی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. مصداق وجوه در این بیمه نامه، شامل  پول (اسکناس ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک های بانکی تضمین شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده، و ...)، تمبر، سفته ها و برات های تمبر شده و تحریر شده و چک های واگذاری مشتریان می باشد.
کلیه شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و بانکها میتوانند متقاضی این بیمه نامه باشند.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner