پذیرش مصدومان در مراکز درمانی بدون دریافت وجه

روابط عمومی بیمه ملت- بیمارستان ها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی از مصدوم، همراهان و مقصر حادثه را ندارند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از بیمه مرکزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کند. 

به منظور تامین منابع برای ارائه این خدمات، 10 درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در شرکت های بیمه تجاری وصول و به حساب در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز می شود. هزینه های درمان همه مصدومان ترافیکی، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.

e-max.it: your social media marketing partner

نظر شما