اخبار صنعت بیمه

حضور فعال بیمه ملت در نمایشگاه «کیش اینوکس 2016»

 روابط عمومی بیمه ملت - سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور(کیش اینوکس 2016)، عصر روز دوشنبه 10آبان با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش افتتاح شد.

دومین آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث تدوین شد

روابط عمومی بیمه ملت - پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه در شورای عالی بیمه تصویب شد.

آیین نامه شماره 68/2 جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شد

روابط عمومی بیمه ملت- شورایعالی بیمه مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری را تحت عنوان آیین نامه شماره 68/2 تصویب و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ نمود.

برگزاری همایش "ارتقاء توانمندی های حرفه ای شبکه فروش"

 روابط عمومی بیمه ملت - نخستین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "ارتقاء توانمندی های حرفه ای شبکه فروش" توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می شود.

اصلاح آیین نامه 75

روابط عمومی بیمه ملت- شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را اصلاح کرد و به عنوان آيين نامه شماره 75.2 و مكمل آيين‌نامه مذكور اصلاحاتی را تصویب کرد.