اخبار صنعت بیمه

دانشنامه تخصصی بیمه در بیمه ملت

دانشنامه تخصصی بیمه، در بیمه ملت راه اندازی شد. این دانشنامه هم اکنون به صورت انگلیسی- انگلیسی می باشد و مترجمان، صاحبنظران و متخصصان صنعت بیمه می توانند با ارائه ترجمه پیشنهادی برای هر یک از لغات این دانشنامه و با همت و مشارکت خود، آن را بصورت فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی تبدیل نمایند.

راه اندازی بیمه متمرکز در بیمه ملت

با حضور رئيس كل و اعضاي هيات عامل بيمه مركزي ج.ا.ا.، مركز ارتباط با مشتريان (CRM) و مركز داده (data centre) بيمه ملت افتتاح شد.

با افتتاح مركز داده و سيستم ارتباط با مشتريان بيمه ملت، كليه بيمه گذاران اين شركت مي توانند بدون مراجعه به نمايندگان و از طريق مركز ارتباط با مشتريان، از آخرين وضعيت پرونده بيمه اي خود مطلع شوند.

بیمه ملت در كميسيون اتاق ايران و عراق

شركت بيمه ملت با راي اكثريت و قاطع ، نايب رئيس كميسيون بانك ، بيمه و سرمايه گذاري اتاق مشترك ايران و عراق شد.