RT Audacity - шаблон joomla Оригами
plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا
   

1- بارنامه رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوتهایی دارند ؟
بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی شود ) قرار داده میشود ولی بارنامه غیر رسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است .

2- كالاي متروكه چه نوع کالایی می باشد ؟
كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد.

3- منظور از طبقه بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست ؟
به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می توان براساس حرف اول هر اصطلاح در4 گروه C,D,E,F طبقه بندی نمود. ,DDP,EXWORKS, FOB CPT به ترتیب در گروههای C,D,E,F قرار دارند .

4- اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد ؟  
اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین  طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید .   

5- چک سپرده( تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد ؟

1- بدون درج تاریخ
2- در وجه : بیمه ملت (بدون درج بابت ...)
3- بدون مغایرت حروفی و عددی
4- بدون پشت نویسی

6- مدت انقضاي مدت (مهلت اعلام خسارت ) بيمه  نامه های تحت کلوز های C ،C+،B، A  چه مدت می باشد؟
در مورد حمل هوايي 30 روز پس از رسيدن هواپيماي حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار)  هر كدام که زودتر تحقق یابد،
در مورد حمل زميني 60 روز پس از ورود كالا به مرز زميني كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد،
در مورد حمل دریائی ، 60 روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد،
مدتهاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد مي باشد.

7- مدت اعتبار بيمه نامه هاي باربری داخلي چه مدت می باشد ؟
8روز پس از رسيدن كالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسيدن كالا به انبار بيمه‌گذار هر كدام که زودتر تحقق یابد.