RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

معالجات خارج از کشور :
بیمه شدگانی که به علت عدم امکانات در داخل کشور با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام میشوند و یا درهنگام مسافرت نیاز به معالجه پیدا می کنند در صورت تائید صورتحساب توسط نمایندگیهای ایران در خارج از کشور می توانند تا سقف تعهدات مندرج در قرارداد و با اعمال بالاترین تعرفه مورد عمل شرکت و براساس نرخ ارز رسمی خسارت هزینه های درمان خود را دریافت نمایند.
کلیه هزینه های هر گونه بیماری و حادثه بیمه شدگان مشمول شرایط عمومی بیمه نامه مسافرت خارجی در طول مدت سفر از طرف شرکت بیمه گر اصلی بصورت مستقیم و غیر مستقیم قابل پرداخت است .


پرداخت مستقیم در صورت بروز حادثه و یا بیماری:
بیمه شده می تواند با درخواست امداد از نمایندگی های بیمه گر خارجی در نقاط مختلف جهان از امکانات آن برای درمان و یا رفع مشکل استفاده نماید.

 

پرداخت غیر مستقیم در صورت بروز حادثه و یا بیماری :
- با مراجعه به نمایندگیها و مراکز پرداخت بیمه گر خارجی در خارج از کشور هزینه های مربوط به درمان و یا حادثه را رأساً دریافت نماید .
- در صورت عدم امکان مورد فوق با اعلام خسارت در داخل کشور و با استعلام از بیمه گر خارجی و موافقت وی (از طریق مدیریت اتکائی) خسارت وارده بررسی و پرداخت می شود.


مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت :
- تکمیل فرم اعلام هزینه بیمه نامه های مسافرت خارجی
- اصل صورتحساب بیمارستانی و سایر مراکز درمانی با ذکر مشخصات کامل مسافر
- دستور پزشک مبنی بر تعین علت و نوع بیماری بیمه شده
- گزارش مقامات ذیصلاح در مورد حوادث و سایر موارد تحت پوشش
- اصل بیمه نامه