سهامداران عمده

رديف

عنوان

درصد

1

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

19.81

2

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

19.15

3

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

15.68

4

شركت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)

13.42

5

شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص)

10.51

6

شركت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)

4.34

7

شركت گروه انرژي مهستان (سهامي عام)

4.15

8

شركت سرمايه گذاري بهمن (سهامي عام)

2.67

9

صندوق بازنشستگي كشوري

1.45

 10

شركت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

1.24

11

شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر(سهامي خاص)

1.13

12

سایر سهامداران

6.45

 

جمع

100