RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

بیمه زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اساسی بیمه‌های زندگی ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است.

مشخصات اصلی بیمه‌های زندگی عبارت‌اند از :

    - تأمین آسایش فکری و مالی استفاده‌کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
    - ایجاد سرمایه با مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
    - حمایت از خانواده در شرایط ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
    - سرمایه بیمه‌های زندگی جزو ماترک محسوب نمی‌شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف است.

 

انواع بیمه‌های زندگی قابل ارائه در بیمه ملت:

    - بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری

    - بیمه سپرده زندگی

    - بیمه تحصیل فرزندان
    - بیمه زندگی و بازخرید سنوات
    - بیمه مستمری زنان خانه‌دار