RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

1- بارنامه رسمی و غیررسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوت‌هایی دارند؟
بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اختیار مؤسسات و شرکت‌های حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی‌‎شود) قرار داده می‌شود ولی بارنامه غیررسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است.

2- كالاي متروكه چه نوع کالایی است؟
كالاهايی هستند كه مدت توقف قانونی آنها در اماكن گمركی يا انبار اختصاصی پايان يافته و ترخيص نشده باشد.

3- منظور از طبقه‌بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست ؟
به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می‌توان براساس حرف اول هر اصطلاح در4 گروه C,D,E,F طبقه‌بندی کرد. ,DDP,EXWORKS, FOB CPT به ترتیب در گروه‌های C,D,E,F قرار دارند.

4- اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟  
اینکوترمز در واقع تعیین‌کننده وظایف و مسئولیت‌های خریدار و فروشنده؛ و تعیین‌کننده نقطه‌ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و دقیقأ مسئولیت شرکت بیمه از این‌جا آغاز می‌شود. همچنین طبقه نوع خرید تعیین‌کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه‌گزار در صورت تمایل می‌تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه کند.   

5- چک سپرده (تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

1- بدون درج تاریخ
2- در وجه: بیمه ملت (بدون درج بابت ...)
3- بدون مغایرت حروفی و عددی
4- بدون پشت‌نویسی

6- مدت زمان (مهلت اعلام خسارت) انقضای بيمه‌نامه‌های تحت کلوزهای C ،C+،B، A  چقدر است؟
در مورد حمل هوايی، 30 روز پس از رسيدن هواپيمای حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گزار). هر كدام که زودتر تحقق یابد.
در مورد حمل زمينی، 60 روز پس از ورود كالا به مرز زمينی كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گزار). هر كدام که زودتر تحقق یابد.
در مورد حمل دریایی، 60 روز پس از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گزار). هر كدام که زودتر تحقق یابد.
زمان‌های ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه‌گزار و موافقت بيمه‌گر و پرداخت حق‌بيمه اضافی قابل تمديد است.

7- مدت اعتبار بيمه‌نامه‌های باربری داخلی چقدر است؟
مدت اعتبار بیمه‌نامه‌های باربری داخلی، 8 روز پس از رسيدن كالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسيدن كالا به انبار بيمه‌گزار است. هر كدام که زودتر تحقق یابد.