RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

اصل فاکتورهای پزشکی به همراه نامه‌ای که مشخصات بیمه‌نامه و شماره حساب بیمه‌گزار درآن قید شده باشد.
**هزینه پزشکی زمانی پرداخت می‌شود که حق‌بیمه پرداخت شده برابر با هزینه‌های پزشکی باشد.
**هزینه پزشکی در شرایطی پرداخت می‌شود که بیمه ملت در شهر مورد نظر با مرکز درمانی قرارداد نداشته باشد.