بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

تست صفحه بازنشسته ها

بیمه ملت
دریچه‌ای به سوی خدمت

در خدمت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور

بیمه ملت با سابقه‌ی درخشان در صنعت بیمه کشور، همواره در تلاش بوده است تا با ارائه خدمات بیمه‌ای نوین و باکیفیت، به اقشار مختلف جامعه آرامش و آسایش خاطر را هدیه کند.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای متنوع شرکت بیمه ملت بهره‌مند شوند.

بازنشستگان گرامی می‌توانند از طریق لینکهای زیر به مراکز درمانی و آخرین لیست نمایندگان منتخب شرکت دسترسی پیدا کنند.