بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

جذب نماینده بیمه زندگی

جذب نماینده بیمه های زندگی

جذب نماینده بیمه های زندگی
مراحل اخذ نمایندگی بیمه‌های زندگی (عمر) از شرکت بیمه‌ملت

1- متقاضیانی که دارای شرایط زیر (مطابق ماده 2 آیین‌نامه 54 بیمه مرکزی) هستند؛ می‌توانند فرم درخواست نمایندگی بیمه‌های زندگی را تکمیل وارسال کنند.
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامی ايران.
ب – اعتقاد به اسلام یا یکی از سایر اديان رسمي كشور.
ج – عدم اعتياد به مواد مخدر.
د – نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفری مؤثر.
ه – داشتن گواهی پايان خدمت وظيفه عمومی يا هر نوع معافيت قانونی در مدت قرارداد نمايندگی.
و- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم .

2- نمايندگان بيمه، دلالان رسمی بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران شركت‌های بيمه و بيمه مركزی ايران نمي‌توانند تحت عنوان نماينده تخصصی بیمه زندگی فعاليت کنند.

3- نماينده تخصصی بیمه زندگی ملزم به داشتن محل كار نیست.

4- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:
الف- اصل شناسنامه به همراه یک‌سری کپی از تمام صفحات
ب- اصل کارت ملی به همراه یک‌سری کپی پشت و رو
ج- اصل کارت پایان خدمت به همراه یک سری کپی (ویژه آقایان)
د- اصل مدرک تحصیلی به همراه یک سری کپی
هـ- 2 قطعه عکس
و- ارائه چک تضمین براساس مقررات شرکت

تبصره:

در مواردی که نماینده فاقد دسته چک است، چک توسط فرد دوم (شخص حقیقی) صادر شده و متقاضی آن را پشت‌نویسی می‌کند که فرد صاحب چک باید دارای جواز کسب و یا فیش حقوقی معتبر باشد.

5- انعقاد قرارداد همکاری پس از موفقیت در مصاحبه حضوری و موفقیت در دوره آموزشی و انجام بازاریابی آزمایشی و تکمیل مدارک صورت می‌پذیرد.

6- بیمه ملت به قبول‌شدگان، نمایندگی خود را فقط برای فعالیت در رشته بیمه‌های زندگی (عمر) اعطا کرده و هیچ تعهدی برای تبدیل نمایندگی تخصصی بیمه زندگی به جنرال و فعالیت در تمامی رشته‌ها بر عهده نخواهد داشت.

7- بیمه ملت در پذیرش و یا عدم پذیرش افراد مختار بوده و تکمیل فرم تقاضای نمایندگی هیچ‌گونه تعهدی به منظور اعطای نمایندگی برای این شرکت ایجاد نمی‌کند.