بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

حوادث انفرادی

بیمه ملت

حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی بیمه ملت  بیمه نامه ای است که با پرداخت حق بیمه های  اندک، شما را در برابر انواع حوادث حمایت می‌کند و پوشش های ارزنده ای را ارائه می‌دهد. تفاوتی ندارد که این حادثه در چه ساعتی از شبانه ‌روز و در کجا اتفاق افتاده باشد، این طرح به 2 صورت حوادث انفرادی آنلاین و پیش صادره قابل ارائه می باشد.

مشتریان می­توانند این بیمه نامه را از بدو تولد تا سن 90 سالگی به صورت کوتاه مدت (حداقل 15 روزه)، یک ماهه ، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله خریداری نمایند.  در این بیمه نامه با انتخاب شغل گردشگر، حوادث تروریستی در خارج از کشور نیز تحت پوشش خواهد بود.

مزایا و موارد تحت پوشش بیمه نامه

این بیمه نامه بیمه شدگان را در برابر خطرات فوت، هزینه های پزشکی،نقص عضو و ازکار افتادگی دائم جزئی و کلی و غرامت روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز  ناشی از حادثه تحت پوشش قرار می دهد.

 • فوت
 • نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و کلی دائم
 • هزینه های پزشکی
 • غرامت بستری شدن در مراکز درمانی مجاز

پوشش هزینه پزشکی در حوادث انفرادی آنلاین معادل  10،0و20 درصد سرمایه انتخابی است.

پوشش هزینه پزشکی در حوادث انفرادی پیش صادره معادل 20%  سرمایه انتخابی است.

پوشش غرامت بستری شدن در مراکز درمانی مجاز از روز 4 ام بستری به مدت 90 روز می باشد.

برخی از مهم ترین خطرات تحت پوشش عبارت اند از:

 • غرق شدن
 • مسمومیت
 • تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید
 • دفاع مشروع بیمه شده
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر
 • سقوط از ارتفاع
 • برخورد اجسام با بدن
 • گزیدگی
 • سوانح رانندگی
 • ابتلا به هاری، کزار و سیاه زخم
 • سوختگی
 • بریدگی

پوشش های اضافی که با پرداخت حق بیمه اضافی قابل ارائه می باشد عبارت است از :

 • سوارکاری، قایقرانی، غواصی،
 • هدایت موتور سیکلت
 • بلایای طبیعی
 • بیماری کرونا (قابل ارائه در حوادث انفرادی آنلاین)