بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

گزارش ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ نشان داد؛ سود بیمه ملت ۴ برابر بیشتر شد

280 بازدید
گزارش ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ نشان داد؛ سود بیمه ملت ۴ برابر بیشتر شد

به دنبال رشد ۸۰ درصدی پرتفوی بیمه‌ای شرکت بیمه ملت و کاهش نسبت خسارت به زیر ۵۰ درصد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد سود سه ماهه از ۱۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۷ میلیارد تومان در فصل بهار سال‌جاری، سود این شرکت حدود ۴ برابر افزایش یافته و برای هر سهم خود ۶۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۲۶۳ درصدی را رقم زده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت با کسب سود ۱۹۸ میلیارد تومانی، رشدی ۲۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را رقم زده و این ارقام نشان می‌دهد شرکت در هدف‌گذاری خود برای سال ۱۴۰۲ قدم‌های بزرگی را برداشته است.

بررسی عملکرد شرکت بیمه ملت در کدال نشان می‌دهد سود خالص ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴٫۵ میلیارد تومان بوده است و کسب سود ۱۹۸ میلیارد تومانی برای ۶ ماهه اول سال‌جاری نشان‌دهنده رشد چشم گیر سود برای سهامداران این شرکت است.

از سوی دیگر سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای برای ۶ ماهه نخست سال معادل ۱۹۵ میلیارد تومان و سود عملیاتی نیز معادل ۱۷۱ میلیارد تومان است.

کسب سود در این شرایط، نشان از مدیریت صحیح ریسک، مدیریت مناسب هزینه‌های شرکت و سرمایه‌گذاری موثر بیمه ملت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دارد که کارنامه‌ای موفق را پیش روی سهامداران و بیمه‌گذاران آن قرار داده است.