سود 26% بیمه های زندگی سال 1394
موبایل بیمه
توانگری مالی شرکت بیمه ملت
کارت هدیه بیمه حوادث سه ماهه
بیمه های اتکایی
  • سود 26% بیمه های زندگی سال 1394

  • موبایل بیمه

  • توانگری مالی شرکت بیمه ملت

  • کارت هدیه بیمه حوادث سه ماهه

  • بیمه های اتکایی

شاخص سبد سرمایه گذاری زندگی و بازار سرمایه بیمه ملت، مورخ 03 خردادماه 1395: 304

اخبار صنعت بیمه

همتی رئیس کل بیمه مرکزی شد
دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395
article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- به پیشنهاد وزیر اقتصاد و موافقت هیات وزیران، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی شد. 

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- بیمه ملت مبلغ 8,399,157,000 ریال بابت خسارت بدنی (جانی) از محل بیمه شخص ثالث پرداخت کرد.