بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

اطلاعیه های امور سهام و مجامع

به شناسه ملی 10102526951  و شماره ثبت 211230

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به1398/12/29 راس ساعت 10/00صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/16 در محل تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل، روبه‌روی دیوان محاسبات، پلاک 1 (مرکز همایش‌های  شرکت بیمه ملت) برگزار می‌گردد.

 

روابط عمومی بیمه ملت - بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شرکت که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 98/04/25 در نشانی تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی– شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی  برگزار می گردد، حضور بهم رسانند

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كليه اشخاص حقيقي كه در زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در تاريخ 1397/04/26 سهامدار اين شركت بوده‌اند، همچنین آن دسته از سهام‌داران حقیقی محترم که برای دریافت سود سهام و حق تقدم استفاده نشده خود در سنوات گذشته اقدامی ننموده‌اند، می‌توانند از ابتدای مهرماه تا 28 اسفند 97 با مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی و نیز کد بررسی خود نسبت به دریافت سود متعلقه و سایر مطالبات خود اقدام کنند.

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى‌آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 97/04/26 در نشانى تهران - خیابان شیخ بهایى جنوبى- شهرک والفجر- خیابان ایران‌شناسى- خیابان نهم - ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتى برگزار مى‌شود، حضور به‌هم رسانند.

روابط عمومی بیمه ملت - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار می شود.

روابط عمومی بیمه ملت- بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/31 به نشانى تهران- خیابان شیخ بهایى جنوبى – خیابان ایران شناسى- خیابان نهم- مرکز مطالعات و بهره ورى منابع انسانى سازمان مدیریت صنعتى برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.

روابط عمومی بیمه ملت- به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 22/01/1395 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2.600 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.850 میلیارد ریال، افزایش یابد.