بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

انتشار آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بیمه ملت

5 بازدید
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بیمه ملت در روزنامه ایران منتشر شد.

 

بدینوسیله جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره و انتخاب اعضای علی‌البدل از کلیه سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شماره ثبت 211230 و شناسه ملی 10102526951 دعوت می شود، وفق ماده 30 اساسنامه شرکت، حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ نشر این آگهی، داوطلبی خود را با ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت به نشانی میدان ونک، خیابان حقانی، پلاک 48 اعلام نمایند.

بدیهی است مطابق با ماده 29 اساسنامه، هر داوطلبی می‌بایست تایید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد از سهام شرکت را ارائه نمایند.

شایان ذکر است داوطلبان برای آگاهی از شرایط عضویت و احراز صلاحیت تصدی عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی‌عام) می‌توانند مفاد اساسنامه شرکت را در سایت اینترنتی شرکت، به نشانی https://melat.ir/app/home مطالعه نمایند.

مدیرعامل شرکت بیمه ملت (سهامی عام)