بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

با یک پله ارتقا، ظرفيت مجاز نگهداري ريسك بیمه ملت به مرز 14 هزار میلیارد ریال رسید

102 بازدید
با یک پله ارتقا، ظرفيت مجاز نگهداري ريسك بیمه ملت به مرز ۱۴ هزار میلیارد ریال رسید

بر اساس «آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت‌هاي بيمه بر مبناي اطلاعات آخرين صورت‌هاي مالي مصوب» که بیمه مرکزی منتشر کرده است، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه ملت به مرز ۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، گزارش بیمه مرکزی جمهوی حاکی از آن است که شرکت بیمه ملت با کسب ظرفیت مجاز نگهداری ریسک تا رقم 13 هزار و 700 میلیارد و 316 میلیون ریال، به جایگاه پنجم شرکت‌های بیمه در این شاخص مهم بیمه‌گری صعود کرده است.

پیش از این، شرکت بیمه ملت با ظرفیت نگهداری بیش از 9.4 هزار میلیارد ریال، در رتبه ششم شرکت‌های بیمه قرار داشت.
ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، یکی از شاخص‌های مهم عملیات بیمه‌گری است که میزان ریسک قابل پذیرش هر شرکت بیمه در هر رشته، بازار و یا منطقه را مشخص می‌کند.

نهاد ناظر صنعت بیمه تاکید کرده است که بيمه‌گذاران باید ظرفيت مجاز نگهداري را در کنار سطح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، به عنوان معيارهاي اصلي انتخاب شرکت بیمه‌گر مدنظر قرار دهند.

شرکت بیمه ملت از منظر شاخص توانگری مالی، در چهار سال گذشته بالاترین جایگاه را در صنعت بیمه دارد. در سال جاری و بر اساس اعلام بیمه مرکزی، توانگری مالی این شرکت در سطح «یک» ماندگار شده و نسبت توانگری 457 برای این شرکت به ثبت رسیده و رکورد توانگری مالی صنعت بیمه را ارتقا داده است.