بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

عضو هیات مدیره تاکید کرد: بیمه ملت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است

88 بازدید
عضو هیات مدیره تاکید کرد:
بیمه ملت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است

عضو موظف هیئت مدیره شرکت بیمه ملت تاکید کرد که این شرکت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، ابراهیم نوروزی که در نشست هم‌اندیشی معاونین، مدیران و روسای شعب این شرکت با حضور رئیس کل و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران و اعضای هیات مدیره این شرکت سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: بیمه ملت از نظر سرمایه جزو 5 شرکت اول صنعت است، از نظر شاخص توانگری مالی نیز رتبه اول صنعت بیمه را اختیار داریم و سهم بازار بیمه ملت در سال ۱۴۰۱ از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 1/7 درصد بوده است.
 
وی اظهار کرد: موفقیت‌های حاصل شده، نتیجه تلاش‌های فراوان شبکه فروش و نیروی انسانی شرکت بوده است. مهمترین سرمایه شرکت همین شبکه فروش و نیروی انسانی است، بنابراین توجه ویژه به این گروه قطعا باعث ارتقا جایگاه شرکت در صنعت بیمه و افزایش منافع ذینفعان خواهد بود.

عضو هیات مدیره بیمه ملت پیش بینی کرد که در کوتاه مدت با اتکا به ظرفیت نیروی انسانی شرکت بتوانیم سهم بازار بیمه ملت را به 3 درصد افزایش دهیم.

نوروزی افزود: یکی از مولفه‌های دستیابی به این ظرفیت، تغییر نگرش مدیران شرکت از مدیریت به رهبری است که در نتیجه آن نگرش به فرایندها تغییر خواهد کرد و با انتخاب ریسک‌های مناسب و توجه به منافع ذینفعان شرکت، ضمن ایفای رسالت اجتماعی، ثبات شرکت را نیز به دنبال خواهد داشت.