بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

فهرست شعب

اطلاعات شعب بیمه ملت

کد شعبهشهرمسئول شعبهتلفننمابرکدپستینشانی
۵۰۵۰مجتمع  مرکزی تهرانعلیرضا شهرابی۰۲۱۹۶۶۰۴۱۳۱۰۲۱۹۶۶۰۴۱۴۲۱۵۹۹۶۱۸۸۱۵تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، نبش کوچه سعیدی، پلاک ۶۹۷، طبقه اول
۵۰۷۰مجتمع خدمات بیمه‌ای غرب تهرانفرشاد مجیدی۰۲۱۴۴۱۱۹۲۷۳ ۱۴۸۷۶۷۴۱۵۱تهران، شهر زیبا، انتهای خیابان نیلوفر، پلاک ۹، ساختمان بیمه ملت
۵۰۰۲شعبه تخصصی بیمه‌های اتومبیل تهران

 ۰۲۱۸۸۸۷۸۸۱۴-۱۵ داخلی ۱۵۲۱ الی ۱۵۲۴

 ۱۵۱۷۹۷۳۹۱۳تهران، میدان ونک، بزرگ‌راه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان‌کودک، پلاک ۴۸
۵۰۰۸مشهدیاسر نوذری اول

۰۵۱۳۷۶۶۸۶۳۱

۰۵۱۳۷۶۶۸۶۳۲

۰۵۱۳۷۶۸۴۶۴۳۹۱۸۵۹۹۴۱۱۱مشهد، بلوار فردوسی، بین فردوسی ۲و ۴، روبه‌روی آپارتمان های مرتفع، پلاک ۴۸، ساختمان رهام، طبقه همکف
۵۰۰۶شیرازکیان جلایریان

۰۷۱۳۶۴۹۹۳۵۱

۰۷۱۳۶۴۹۹۳۵۹

۰۷۳۶۴۹۹۵۳۹

۰۷۱۳۶۴۹۹۵۶۳

داخلی۲۴۷۱۷۴۷۱۸۷۳۱شیراز، خیابان زرهی، بلوار استقلال، روبه‌روی خیابان شبان، بین کوچه ۳۲ و ۳۴
۵۰۰۷یزدمهدی قدکی۰۳۵۳۵۲۵۶۰۱۳-۱۷داخلی ۰۸۹۱۷۶۳۸۵۱۱یزد،بلوار ۲۲ بهمن. روبروی ساختمان موسسه مالی و اعتباری نور.ساختمان بیمه ملت شعبه یزد(ساختمان صدر سیستم قدیم)
۵۰۱۰رشتسید سجاد حسینی

۰۱۳۳۲۰۰۵۰۵۲

۰۱۳۳۲۰۰۵۰۵۳

 ۴۱۵۸۶۷۵۶۸۷گیلان، رشت، بلوار معلم، میدان شهید سرگل، بیمه ملت
۵۰۱۲اهوازعبدالمجید عقیلی

۰۶۱۳۳۹۲۷۰۴۱

۰۶۱۳۳۹۲۷۰۴۲

۰۶۱۳۳۹۲۷۰۴۳

۰۶۱۳۳۹۲۷۱۴۰۶۱۵۵۹۴۴۰۰۴خوزستان، اهواز، کیانپارس،  انتهای خ ۱۷ شرقی، نبش ۲۲ متری آزادی، طبقه اول تجاری
۵۰۱۳اصفهانمجتبی شیروانی

۰۳۱۳۱۳۱۳۵۵۸

۰۳۱۳۱۳۱۳۵۵۷

۰۳۱۳۱۳۱۳۵۵۷۸۱۷۵۹۷۹۶۳۶اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان محتشم کاشانی، روبروی پارکینگ طبقاتی، مجتمع سلطان دو، طبقه ۴
۵۰۲۰ساریعلیرضا بزرگمهر۰۱۱۴۴۴۳۰۷۹۰-۳داخلی ۵۴۸۱۴۹۳۸۵۸۸ساری، بلوار پاسداران، روبه‌روی تصویربرداری مازند
۵۰۱۸کرمانشاهایوب احمدی۰۸۳۳۸۲۴۲۶۹۱
۰۸۳۳۸۲۴۲۶۹۲
۰۸۳۳۸۲۴۲۶۹۳
۶۷۱۴۶۱۸۷۴۱کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی، ابتدای بلوار ۱۷ شهریور، پلاک ۱
۵۰۱۴تبریزتوحید علیزاده

۰۴۱۳۳۲۵۶۲۷۹

۰۴۱۳۳۲۵۶۲۰۱

۰۴۱۳۳۲۵۶۱۰۷

داخلی ۷۵۱۶۳۷۳۵۳۹۱تبریز، باغشمال جدید (شهید نقوی)، شماره ۱۱
۵۰۱۷کرمانسجاد صادقی

۰۳۴۳۲۷۳۰۵۴۲

۰۳۴۳۲۷۳۰۵۴۳

 ۷۶۱۹۸۴۴۵۵۹کرمان، بلوار جهاد، نبش خیابان ۲۷ ، بیمه ملت
۵۰۳۰البرزرویا دودی

۰۲۶۳۴۲۳۳۵۲۶

۰۲۶۳۴۲۳۵۹۷۸

۰۲۶۳۴۲۳۳۸۹۳

۰۲۶۳۴۲۳۴۶۷۷۳۱۳۹۶۶۴۴۱۱کرج، مهرویلا، خیابان درختی، بعد از بلوار یادگار امام، ساختمان اشکان، پلاک ۳۴۶
۵۰۰۵بندرعباسراحله حفاری فرد۰۷۶۳۳۶۸۰۸۴۲۷۹۱۶۸۳۶۵۹۹هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی، جنب فروشگاه اتکا، ساختمان آفتاب
۵۰۱۹ ارومیهرضا حریری

۰۴۴۳۳۶۷۵۰۵۴

۰۴۴۳۳۶۷۵۰۵۵

۰۴۴۳۳۶۷۵۰۶۰

۵۷۱۹۶۴۸۵۹۱آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار آزادگان یک، ما بین چهار راه درستکار و میدان مولوی، نبش کوچه ۱۶ متری استادان، پلاک ۱۰۷ / ۱
۵۰۲۱ تنکابنحمید نیاستی۰۱۱۵۴۲۸۹۳۰۴
۰۱۱۵۴۲۸۹۳۰۵
۰۱۱۵۴۲۸۹۳۰۷
۰۱۱۵۴۲۸۹۳۰۸
۴۶۸۱۸۴۴۳۳۶مازندران، تنکابن، خیابان رامسر، انتهای بلوار شهید شیرودی، نبش کوچه کیا مرادی، پ ۲
۵۰۲۲ بوشهر امید کرار۰۷۷۳۳۶۶۳۴۷۰-۱
۰۷۷۳۳۶۶۳۴۷۱-۲
۰۷۷۳۳۵۳۷۸۲۴-۳
۷۵۱۵۸۴۹۳۴۸بوشهر، خیابان عاشوری، قبل از بهارستان ۲۶