بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

لیست نمایندگان مستعفی و جایگزین بیمه های زندگی

بیمه ملت جهت رفاه حال بیمه‌گزاران محترم بیمه‌های زندگی که نمایندگان آنها استعفا داده‌اند، نمایندگان دیگری را به منظور ارائه خدمت معرفی کرده است. لذا بیمه‌گزارانی که نمایندگان آنها جزو نمایندگان مستعفی هستند از این پس برای دریافت هرگونه خدمات باید به کدهای جایگزین (به شرح جدول زیر) مراجعه فرمایند
نام نماینده جایگزین کد نماینده جایگزین نام نماینده مستعفی کد نماینده مستعفی
محبوبه السادات امامی ۷۳۱۱ محمدرضا رضایی کیا ۲۰۰۵
سید ابراهیم اریب ۲۲۴۹ محمدصادق ضیاءذاکر ۲۰۰۶
مهدی آهنگ ۲۳۱۶ علی اصغر حیدری ۲۰۰۷
نازیتا کلالی (شرکت خدمات بیمه ای ندای اندیشه یاسمن) ۳۰۱۳ نازیتا کلالی ۲۰۲۳
سکینه اکرادی ۲۸۵۲ منصور علیمردانی ۲۰۲۶
سید محمد رحیمی ۲۴۰۰ نسرین اصولی خیاوی ۲۰۲۷
احمد بهرامی زیارانی ۲۲۵۲ فریبا احمدی فر ۲۰۲۸
حامد زمانی ۲۲۳۲ عبدالواحد حسینی ۲۰۴۰
محمود حسن پور (شرکت خدمات بیمه ای باران پارسه) ۳۰۱۲ محمود حسن پور ۲۰۴۳
محمد کرمانی (شرکت خدمات بیمه ای حافظان فردای نیکان) ۳۰۱۰ محمد کرمانی ۲۰۴۸
امیرحسین شیردل (شر.کت خدمات بیمه ای طلوع طاهای فارس) ۳۰۱۶  امیرحسین شیردل ۲۰۵۳
عصمت موسوی شوشتری ۷۲۷۹  سید سعید غفاری ۲۰۶۱
ثمره صفائی فراهانی ۲۱۲۲ مجتبی عزیزآبادی ۲۰۶۵
اکرم صالحی ۲۵۵۳ مهدی موجودی ۲۰۷۰
فاطمه بوژمهرانی ۲۳۲۹ امین تابعی ۲۰۷۳
زهرا بهرامی چگینی ۲۲۲۶ سید عباس موسوی زاده ۲۰۸۰
محمد خدادادی ۲۴۰۶  حیدر خدادادی ۲۰۸۵
زهرا رجبی ۲۶۹۹ آراز اویزاده ۲۰۹۴
فهیمه منوچهری پویا ۲۱۵۵  مهدی امینی ۲۱۰۱
شرکت حقوقی ترنم آسایش و آرامش ۳۰۲۴ رضا حیدری ۲۱۰۲
محمد مهدی پیمان فرد ۲۸۵۶ مهسا غلامی ۲۱۰۳
 عارفه عرب خزائلی ۲۹۷۵  عبداله گلسرخی ۲۱۰۴
مسعود سلیمانی غربی ۷۴۹۳ قاسم سلیمانی ۲۱۰۷
مریم صادقی گوغری ۲۶۱۷  رحیمه دانائی دانائی ۲۱۲۱
سید محمد رحیمی ۲۴۰۰ سید منصور موسوی ۲۱۲۳
 فرزانه ذوالفقاری ۲۴۰۸ مسعود ذوالفقاری ۲۱۲۶
معصومه چاوشی زاده ۲۰۹۹ نفیسه شکاری ۲۱۵۲
محمد کرمانی ۳۰۱۰ فهیمه منوچهری پویا ۲۱۵۵
 هانیه سادات کلوند ۲۳۹۹ علی پناهی ۲۱۵۹
عباسعلی محمود زاده ۷۰۳۵ محمد رضا عسگری ۲۱۶۰
 محمدرضا معتمد ۲۱۵۴ حلیمه رسولی ۲۱۶۲
ندا سردشت ۷۳۳۹ فاطمه بستانی ۲۱۶۳
سید محمد رحیمی ۲۴۰۰ مریم رضایی نظیفی ۲۱۶۴
عباس حیدرزاده ۲۷۹۵ فرزاد سلیمانی ۲۱۶۹
 علیرضا هیراد ۲۱۱۴ فاطمه مهاجری ۲۱۷۳
زهرا گیلانی ۲۴۰۴ محمد رضا رام بد ۲۱۷۴
ساره هنرمند راد (شرکت خدمات بیمه ای طلوع افق آسایش ما) ۳۰۱۴  علی خواجه پور ۲۱۹۹
 مناسادات لاجوردی ۲۳۳۳ زهرا صفری ۲۲۰۴
پیام دوست محمدی عنبران ۲۲۳۷ عقیل جلال زاده ۲۲۰۹
 حسین گودرزی ۲۰۲۱ محسن جعفری رامیانی ۲۲۱۳
 مجید نجفی بهاری ۲۷۱۱ مریم کبریایی ۲۲۱۴
 مطهره نظری ۷۲۰۴ مسعود مسجودی ۲۲۱۷
 سعید نصرتی ۷۱۳۴ صادق وکیلی ۲۲۲۹
نازیتا کلالی (شرکت خدمات بیمه ای ندای اندیشه یاسمن) ۳۰۱۳  فاطمه کلالی ۲۲۳۳
 منیژه جلیلی دوآبی ۲۱۳۵ سعید زهیری ۲۲۵۴
 لاله بنده بروجنی ۷۲۸۴  هادی بنده بروجنی ۲۲۵۹
 مناسادات لاجوردی ۲۳۳۳ هاشم رجائی قمی ۲۲۶۲
حمیده زارع ۲۱۸۲ ابراهیم فرض ۲۲۶۴
 فاطمه مقصودی ۲۸۵۱  نهضت رئیسی ازناوله ۲۲۶۵
محمدرضا مهدی زاده ۲۳۲۷ حسین جلالی ۲۲۷۲
 مرجان نفرحقیقی ۲۹۶۵  محمد امین جهاد ۲۲۷۵
مجتبی فلاح پژند ۲۳۵۲  سعید شاه نظری ۲۲۷۸
 امین تابعی ۲۰۷۳  علیرضا برفرازی ۲۲۹۰
 سیما مشرقی ۲۷۱۵ محمدحسین مستانه ملکی ۲۲۹۳
 محمود آرزومندی ۷۱۱۸  زهرا گائینی ۲۲۹۸
محمد حسين خواجوي بجستاني ۲۲۱۰ جلیل اسکندرزاده ۲۳۰۱
نادر انصاری عظیم ۷۲۲۵ دهقانی ۲۳۰۸
سیدمحمد رحیمی ۲۴۰۰  آرام ابراهیم نژاد ۲۳۱۸
 طیبه زارعی نژاد ۲۳۰۴ حسین معدنی پور ۲۳۱۹
 قادر اصغریان ۲۷۹۸ مهدی نصرالهی ۲۳۴۳
 الهام کاملان ۲۴۲۶  حمیدرضا بهرامی هونجانی ۲۳۴۹
 سارا سبزی پور ۷۰۴۵  مریم رحمانی حسن آبادی ۲۳۵۳
مجید نجفی بهاری ۲۷۱۱ اسما نجارزاده آرانی ۲۳۵۴
 امیر رکنی ۲۷۱۶  بی بی فاطمه ساداتی خادر ۲۳۸۱
خاطره معصومی ۲۰۶۴ فاطمه علی آبادی ۲۳۸۵
 ساناز رضائی ۲۵۸۸  لیلا ولی زاده ۲۳۹۱
 فهیمه باقری راد ۷۳۴۳ حسین افشار قلعه چناری ۲۳۹۲
خلیل تیموری آذر قولنجی ۲۶۲۶ سعداله باباپور ۲۳۹۵
فاطمه رضایی ۷۰۳۰  سید امیرمحمد سیف ۲۳۹۶
 مهدی عین آلو ۷۰۶۱ فرزانه ذوالفقاری ۲۴۰۸
 محمد حاجی اسفندیاری ۲۰۴۰ سولماز عسکری کزج ۲۴۱۸
 یوسف پاشائی کاروانسرائی ۲۴۳۷ مهدی سلیمی اسکوئی ۲۴۲۴
 مجید عبودی ۲۹۹۸  حبیب عبودی ۲۴۴۵
احسان جهانگیری ۲۶۳۷ مریم نبی زاده منفرد ۲۴۴۷
مهدی آهنگ ۲۳۱۶ یدالله مهدوی عمران ۲۴۵۸
آزیتا عربعلی دوستی ۷۳۳۳ محمد ابوطالب یار ۲۴۶۲
احسان جهانگیری ۲۶۳۷ علی شیرخانی ۲۴۷۱
ملیحه عسگری ۲۴۰۵ محمد حسین عاملی ۲۴۷۵
حسن نوروزی عنبرکه ۷۲۷۳ فاطمه محمد زاده ۲۴۷۷
محمدحسین راد ۲۵۹۵ فریبا صدر برشنه ۲۴۹۱
میرداود زاده شیر ۷۲۸۸ علی جمشیدی فر ۲۴۹۶
 رضا افرنگ (شرکت خدمات بیمه ای ره آوردسپهرآسایش) ۳۰۰۸  کاوه کمانگر ۲۵۱۵
 فائزه قلیچ خانی ۲۴۱۱ عفت فتاحی ۲۵۳۰
 میرداود زاده شیر ۷۲۸۸  محمد رضا علی زاده ۲۵۵۹
 لیلا ایوبی مبرهن ۷۲۹۰  حسین مافی رشتی ۲۵۶۵
شهین کشاورزی ۲۰۵۱ معصومه روشن ۲۵۶۷
فرادین شهیدی ۷۲۵۷ احمد بذرپاچ ۲۵۸۱
 فاطمه بوژمهرانی ۲۳۲۹  محبوبه آمارلو ۲۵۹۰
وحید مجتهدی فر ۷۰۰۸ لیلا نهبندانی مقدم ۲۵۹۱
مریم سمعی بیرق ۲۹۲۵ محمدحسن جودتی استیار ۲۵۹۲
فریبا احمدی فر ۲۰۲۸ شقایق حمیدری ۲۶۱۰
ژیلا نجاتی ۲۶۳۶ رسول خرم ۲۶۱۹
 فاطمه مقصودی ۲۸۵۱  سمیه عرفانی مقدم ۲۶۴۳
محبوبه صف شکن ۲۱۳۰ سیمین قنبری صفری ۲۶۴۵
الهام خدامرادی ۲۹۷۹ ثمیه مرادی ۲۶۵۸
علی محسنی ۲۷۲۳ اکرم سلیمانی فر ۲۶۶۲
 سعید حق پرست ۲۲۵۱  حدیثه کاظمی ریک ۲۶۶۳
فاطمه عباسی شهربابکی ۲۵۰۱ محمد بخشوده ۲۶۶۵
علی اکبر معینی ۲۶۱۵ ابوالفضل بهرا ۲۶۷۷
محسن علی صفائی ۲۴۴۸ منیره باقی ۲۶۷۸
حسین کرمی ۲۰۸۲ سید حسن کاظمی شیخ شبانی ۲۶۸۲
 احسان جهانگیری ۲۶۳۷  سمانه صارمی نژاد ۲۶۹۱
مریم پرازده ۲۸۹۶ مریم غرقی ۲۶۹۵
 سمیرا یاری ۷۰۰۷ مهرداد محسنلو ۲۷۰۶
رویا گلبداغی ۲۸۸۷ محمد فرخ نیا ۲۷۱۰
پریسا صبور ۲۷۰۵ سارا مدیر زارع ۲۷۱۲
آرش چاوشیان ۲۲۳۴ مصطفی طادی نبی ۲۷۱۳
پدرام الوندی ۴۱۵۷ غلامعلی الوندی ۲۷۱۹
 مهشید مقدادی ۲۶۴۲ عاطفه محمدیان ۲۷۲۱
سیده طاهره حسینی ۲۰۳۵ محمدرضا ناصری ۲۷۴۸
عبدالخالق حضرتی یادکوری ۲۸۳۰ منصور محجلین ۲۷۶۶
مجید نجفی بهاری ۲۷۱۱  محمدامین طیبه ۲۷۳۹
کامران مسعودی ۲۱۵۶ محمدحسن یزدان پرست ۲۸۰۲
معصومه بحری پور متنق ۷۴۷۷ نسرین بحری پور ۲۸۱۳
 محمد مهدی پیمان فرد ۲۹۷۵  طیبه کلانتری ۲۸۱۴
بابک صفری ۷۳۱۰ فرض اله خوش روزی ۲۸۲۰
مهناز کوراوند ۲۲۴۲ محسن مرادی ۲۸۳۹
 معینا منشی زاده ۲۱۴۵  غلامحسین منشی زاده ۲۸۴۹
 سمیرا محمدی بناد کوکی ۷۰۳۱  فاطمه مقصودی ۲۸۵۱
 فاطمه مقصودی ۲۸۵۱ غلامحسین کشت پور ۲۸۵۳
 امیرحسین حاجبیان ۲۳۱۰ فاطمه بلوچیان ۲۸۵۵
علی حسن همتی پور ۲۹۹۲ مژگان احمدوند ۲۸۶۳
علی شجاعی ۲۰۹۲ اعظم کشوری ۲۸۷۱
 مریم ملک محمدی ۷۴۰۵  محمد ملک محمدی ۲۸۷۳
شهیدی ۷۲۵۷ اکبر یاسین مهر ۲۸۷۴
زهرا محرابی پور ۷۵۰۲ نایبعلی الهی ۲۸۸۵
فرزاد سلیمانی ۲۱۶۹ مهدی صادقلو ۲۸۹۲
 رضا محرمی ۲۵۴۰  محبوبه مقصودی ۲۸۹۵
معصومه عنبرستانی ۷۱۷۲ رضا عسگری ۲۹۰۰
اکبر آقازاده پر ۲۶۲۲ میرجواد پاینده ۲۹۰۴
مهدی حکیمی فر ۲۱۳۷ محمد رضا حکیمی فر ۲۹۲۰
امیر یوسفی ۲۴۸۴ مرضیه چاکرالحسینی ۲۹۲۷
ابراهیم یگانه ۷۴۵۶ علی شابدین ۲۹۲۸
مجید نجفی بهاری ۲۷۱۱ فرهاد طریقت ۲۹۳۱
جعفر خوب نژاد ۷۴۰۰  ناهید فیصلی زاده ۲۹۳۷
محمد یکتا منش ۲۶۷۹ سید فوادالدین امامی فر ۲۹۴۱
زهرا شریفی ۲۴۴۹ محمدتقی معظم ۲۹۴۶
فریده چتری میاندوآب ۲۷۳۷ علی حسین عبدی قلعه ۲۹۴۸
مجید علی کاهی ۲۹۴۳ جواد تاجیک خاوه ۲۹۴۹
مرجان نفرحقیقی ۲۹۶۵  علی دیلمانی ۲۹۶۰
ملیحه علی آجانی ۲۶۹۶ ولید آوازه ۲۹۷۰
جمیل اسمعیلزاده ۷۱۸۴ رضا بهربیگی ۲۹۸۴
سیدمحمد رحیمی ۲۴۰۰ افق آتیه سبلان ۳۰۰۳
 ساره هنرمند راد (شرکت خدمات بیمه ای طلوع افق آسایش ما) ۳۰۱۴ مصطفی یاوری ۴۰۵۲
امیرحسین حاجبیان ۲۳۱۰ امیررضا حاجبیان ۷۰۰۱
پریسا کاظمی ۲۳۴۰ الناز ناصری راد ۷۰۲۸
سيد محمد ميرحسيني ۲۹۵۳ سمانه علی نیا ۷۰۲۹
ابوالفضل هاشمیان ۲۳۱۷ نفیسه بنیادی ۷۰۵۸
حیدر محمدیانی ۷۱۰۵ سید نعمت اله ابوالوفایی ۷۰۶۶
مجید نجفی بهاری ۲۷۱۱ مهدی زارعی کاشانی ۷۰۷۱
حسین کرمی ۲۰۸۲ فاطمه حیدری وانانی ۷۰۹۱
سیما شعاعی ۷۳۹۰ افسانه قاری ۷۰۹۴
قاسم عطازاده ۷۰۴۱  سید عبداله حسینی ۷۰۹۷
محبوبه میامی ۲۳۳۵ مصطفی شاه بوداغیان ۷۱۰۱
 رسول خرم ۲۶۱۹ سیده کوثر مهدی پور ۷۱۱۰
 میرمحسن شریفی بناب ۲۱۰۸  نادر سلیم مطلق بناب ۷۱۲۲
شرکت ترنم آسایش و آرامش ۳۰۲۴ مهدی علی نوری ۷۱۴۰
 قادر گلولانی ۲۳۶۱  جاوید محمدعلیزاده قاضی جهانی ۷۱۶۳
محمدحسین قمشیان ۲۰۰۸ آلمادخت مزینانی ۷۱۷۳
 فائزه قلیچ خانی ۲۴۱۱ مجید خان پور گنزق ۷۱۷۸
محمد ابوطالب یار ۲۴۶۲  فرنوش شجاعی گهر ۷۱۸۵
پریسا کفاش ۲۶۷۴ مهری غیاثوند محمدخانی ۷۱۸۸
نریمان علیقلی زاده بلویردی ۲۹۱۴ توحید علیزاده ۷۲۱۷
علی پاساد ۷۲۸۹ شهباز شهبازی فر ۷۲۲۲
سعیده مخبریان ۷۲۴۲ امیر محمدی تشکری ۷۲۲۷
سارا منعم آباد ۷۳۲۱ طیبه گلینی ۷۲۳۱
سعید کاظمی ۷۲۵۰ مرضیه زارعی ۷۲۳۳
نازیلا ایمانلو ۲۴۶۴ وحید راضی خانقاه ۷۲۴۱
مهناز کوراوند ۲۲۴۲ الهام عدالت ۷۲۴۶
زهره الوندی مظهر ۲۶۱۸ سارا آریامند ۷۲۵۵
مریم صحاف ۷۲۱۴ پریسا اشک شیرین ۷۲۵۹
 هایده نصیری پرتوی ۲۲۰۲  ابراهیم حسابی ۷۲۶۳
لیلا فیصلی زاده ۷۴۱۹ سارا رستمی ۷۲۹۹
ابراهیم انگوتی ۲۱۵۰ مرضیه خدابنده لو ۷۳۰۱
باقر حیدرقلی زاده ۲۶۲۵ نسرین لطفی پور سبزی ۷۳۰۸
سیما شعاعی ۷۳۹۰ مریم حسین آبادی ۷۳۰۹
الهام کاملان ۲۴۲۶ محبوبه السادات امامی ۷۳۱۱
 رسول ذوالفقاری ۲۰۶۲ امیر حسین کریمی ۷۳۱۲
 سمیه دودانگه ۷۰۱۹  پرستو یعقوبی اصل ۷۳۱۶
فرشته محمودزاده ۲۵۰۲ میثم نعیمی ۷۳۱۷
مرضیه محمودی ۷۴۲۶ علی اصغر نگهداری ۷۳۵۷
احسان جهانگیری ۲۶۳۷ رضا شمسی ۷۴۳۷
توجه:

بیمه‌گزاران محترم می‌توانند برای دریافت اطلاعات از نشانی و تلفن نمایندگان جدید (جایگزین)، در سایت بیمه ملت در قسمت شبکه فروش، کد نمایندگی مورد نظر را وارد کرده و روی دکمه جست‌وجو کلیک کنند.