بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

مجمع ۹۵

مجمع مورخ ۳۰تیر ۱۳۹۵

روابط عمومی بیمه ملت – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) با حضور بیش از ۹۰ درصد صاحبان سهام و حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات مدیره و دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل شرکت بیمه ملت در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آقایان محمد حیدری نماینده شرکت گروه بهمن بعنوان رئیس مجمع، سید جعفر هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، خانم اعظم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان ناظرین جلسه و نظرعلی صلاحی نژاد، به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ قرائت و به سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سوالات از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. علاوه بر این به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مقرر گردید پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی (سرمایه) و پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت (مندرج در صورت سود و زیان)، مبلغ ۴۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خالص (به ازاء هر سهم ۱۸۰ ریال) به عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، پرداخت گردد و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند و روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقای حمیدرضا نورعلیزاده عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت، گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ را به مجمع عمومی به شرح ذیل ارائه کرد.
حق بیمه صادره در شرکت بیمه ملت در سال ۹۴ به رقم ۳,۲۶۵ میلیارد ریال و خسارت پرداختی به حدود رقم ۳،۰۹۲ میلیارد ریال رسید. بیمه های شخص ثالث با ۵۱ درصد، بدنه اتومبیل با ۴ درصد، مهندسی و مسئولیت با ۶ درصد، هواپیما و کشتی با ۱ درصد، آتش سوزی و نفت و انرژی با ۸ درصد، زندگی با ۱۳ درصد، اتکایی با ۱۱ درصد و رشته درمان و حوادث ۶ درصد پرتفوی شرکت بیمه ملت را تشکیل دادند. در سال ۹۴، حق بیمه رشته زندگی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد ۳۲ درصدی از مبلغ ۳۲۴ میلیارد ریال به ۴۲۸ میلیارد ریال افزایش یافت. بالاترین سهم خسارت در کل خسارت پرداختی مربوط به رشته شخص ثالث به میزان ۸۶ درصد بوده است.

فعالیت های سرمایه گذاری

شرکت بیمه ملت در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۲۲ میلیارد ریال درآمد از ناحیه سرمایه گذاری کسب کرد. از مجموع درآمد حاصله از سرمایه گذاری بیش از۵۱ درصد مربوط به سود نقدی حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی، بیش از ۴۲ درصد مربوط به سود سپرده های بانکی و حدود ۴ درصد مربوط به سود حاصل از نقل و انتقال سهام است.
شرکت بیمه ملت در سال۹۴، ۱۰۱۷ نماینده و ۱۳۹۰ بازاریاب داشته و در مجموع حدود ۷۰ درصد از حق بیمه شرکت توسط نمایندگان حقیقی و بیش از ۸ درصد حق بیمه صادره توسط نمایندگان حقوقی صادر شده است.

اهم خدمات شرکت بیمه ملت به بیمه گذاران عبارت است از:
– رسیدگی به حدود ۷،۰۴۱ پرونده خسارت های بدنی شخص ثالث اتومبیل و پرداخت خسارت به بیش از ۸،۰۴۳ پروندههای سال۹۴ و ماقبل
– ارزیابی بیش از ۱۹،۶۲۰ فقره خسارت های مالی در رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل و تسویه حدود ۹۲ درصد به میزان ۱۸،۰۹۸ فقره از پرونده ها
– پرداخت حدود ۲،۷۲۶ میلیارد ریال خسارت در رشته اتومبیل
– تعداد مراکز خسارت مالی به ۲۷۳ مرکز در سال ۹۴ و همچنین شرکت بیمه ملت با ۸۸ مرکز خسارت غیرخودرویی بالاترین پوشش جغرافیایی را برای بیمه‌گذاران خود فراهم کرد.
– شاخص توانگری مالی از ۲۱۷ درصد در سال ۹۳ به ۲۶۰ درصد در سال ۹۴ افزایش یافت و بیمه ملت توانست از معدود شرکت هایی باشد که مجوز اتکایی خود را تمدید کرده اند.
– بیمه ملت بعنوان اولین شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را دریافت کرد.
– شرکت بیمه ملت در سال ۹۴، سامانه های اینترنت بیمه، تلفن بیمه، پیامک بیمه را به صورت موثری پیاده سازی نمود .
– بیمه بدنه راننده محور، بیمه درمان خانواده، بیمه اعتباری شرکتی(B2B) و بيمه هاي مسئوليت قراردادي پيمانكاران(پیشنهاد مزایده و مناقصه، حسن انجام کار، پرداخت و نگهداری و تعمیر) از محصولات جدید و یا در دست طراحی بیمه ملت در سال ۹۴ بود.
– اقدام به دریافت جایزه مدیریت ریسک (گواهی نامه سطح +C)، بهبود نظام کنترل داخلی و آموزش مدیریت ریسک برای شرکت‌ها و مشتریان بزرگ، تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه‌ای شرکت و حفظ و پایداری توانگری مالی شرکت اقداماتی است که شرکت بیمه ملت در حوزه مدیریت ریسک در سال ۹۴ انجام داده است.

برنامه شرکت در سال ۱۳۹۵
۱- افزایش سرمایه شرکت از ۲۸۵۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال
۲- تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای و سرمایه گذاری های شرکت
۳- توسعه ی کیفی نمایندگان و گسترش شبکه فروش در بیمه های زندگی
۴- توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای
۵- ارتقاء گواهی نامه مدیریت ریسک از C به +C