بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

مجمع 95

مجمع مورخ 30تیر 1395

روابط عمومی بیمه ملت – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) با حضور بیش از 90 درصد صاحبان سهام و حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات مدیره و دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل شرکت بیمه ملت در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 30 تیر 1395 در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آقایان محمد حیدری نماینده شرکت گروه بهمن بعنوان رئیس مجمع، سید جعفر هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، خانم اعظم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان ناظرین جلسه و نظرعلی صلاحی نژاد، به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی 1394 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به 29/12/1394 قرائت و به سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سوالات از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. علاوه بر این به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مقرر گردید پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی (سرمایه) و پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت (مندرج در صورت سود و زیان)، مبلغ 468.000.000.000 ریال خالص (به ازاء هر سهم 180 ریال) به عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، پرداخت گردد و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 با اکثریت آراء انتخاب گردیدند و روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقای حمیدرضا نورعلیزاده عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت، گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را به مجمع عمومی به شرح ذیل ارائه کرد.
حق بیمه صادره در شرکت بیمه ملت در سال 94 به رقم 3,265 میلیارد ریال و خسارت پرداختی به حدود رقم 3،092 میلیارد ریال رسید. بیمه های شخص ثالث با 51 درصد، بدنه اتومبیل با 4 درصد، مهندسی و مسئولیت با 6 درصد، هواپیما و کشتی با 1 درصد، آتش سوزی و نفت و انرژی با 8 درصد، زندگی با 13 درصد، اتکایی با 11 درصد و رشته درمان و حوادث 6 درصد پرتفوی شرکت بیمه ملت را تشکیل دادند. در سال 94، حق بیمه رشته زندگی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد 32 درصدی از مبلغ 324 میلیارد ریال به 428 میلیارد ریال افزایش یافت. بالاترین سهم خسارت در کل خسارت پرداختی مربوط به رشته شخص ثالث به میزان 86 درصد بوده است.

فعالیت های سرمایه گذاری

شرکت بیمه ملت در سال 1394 مبلغ 822 میلیارد ریال درآمد از ناحیه سرمایه گذاری کسب کرد. از مجموع درآمد حاصله از سرمایه گذاری بیش از51 درصد مربوط به سود نقدی حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی، بیش از 42 درصد مربوط به سود سپرده های بانکی و حدود 4 درصد مربوط به سود حاصل از نقل و انتقال سهام است.
شرکت بیمه ملت در سال94، 1017 نماینده و 1390 بازاریاب داشته و در مجموع حدود 70 درصد از حق بیمه شرکت توسط نمایندگان حقیقی و بیش از 8 درصد حق بیمه صادره توسط نمایندگان حقوقی صادر شده است.

اهم خدمات شرکت بیمه ملت به بیمه گذاران عبارت است از:
– رسیدگی به حدود 7،041 پرونده خسارت های بدنی شخص ثالث اتومبیل و پرداخت خسارت به بیش از 8،043 پروندههای سال94 و ماقبل
– ارزیابی بیش از 19،620 فقره خسارت های مالی در رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل و تسویه حدود 92 درصد به میزان 18،098 فقره از پرونده ها
– پرداخت حدود 2،726 میلیارد ریال خسارت در رشته اتومبیل
– تعداد مراکز خسارت مالی به 273 مرکز در سال 94 و همچنین شرکت بیمه ملت با 88 مرکز خسارت غیرخودرویی بالاترین پوشش جغرافیایی را برای بیمه‌گذاران خود فراهم کرد.
– شاخص توانگری مالی از 217 درصد در سال 93 به 260 درصد در سال 94 افزایش یافت و بیمه ملت توانست از معدود شرکت هایی باشد که مجوز اتکایی خود را تمدید کرده اند.
– بیمه ملت بعنوان اولین شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را دریافت کرد.
– شرکت بیمه ملت در سال 94، سامانه های اینترنت بیمه، تلفن بیمه، پیامک بیمه را به صورت موثری پیاده سازی نمود .
– بیمه بدنه راننده محور، بیمه درمان خانواده، بیمه اعتباری شرکتی(B2B) و بيمه هاي مسئوليت قراردادي پيمانكاران(پیشنهاد مزایده و مناقصه، حسن انجام کار، پرداخت و نگهداری و تعمیر) از محصولات جدید و یا در دست طراحی بیمه ملت در سال 94 بود.
– اقدام به دریافت جایزه مدیریت ریسک (گواهی نامه سطح +C)، بهبود نظام کنترل داخلی و آموزش مدیریت ریسک برای شرکت‌ها و مشتریان بزرگ، تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه‌ای شرکت و حفظ و پایداری توانگری مالی شرکت اقداماتی است که شرکت بیمه ملت در حوزه مدیریت ریسک در سال 94 انجام داده است.

برنامه شرکت در سال 1395
1- افزایش سرمایه شرکت از 2850 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال
2- تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای و سرمایه گذاری های شرکت
3- توسعه ی کیفی نمایندگان و گسترش شبکه فروش در بیمه های زندگی
4- توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای
5- ارتقاء گواهی نامه مدیریت ریسک از C به +C