بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

مجمع 97

مجمع مورخ 31تیر 1396

روابط عمومی بیمه ملت: مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت (سهامی عام) با حضور بیش از 95 درصد صاحبان سهام و حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران، اعضای هیات مدیره و دکتر علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل شرکت بیمه ملت در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 31 تیرماه 1396 در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. بر اساس این گزارش، آقای محمدنادر خمجانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رییس مجمع، آقای مجتبی کامل نیا به نمایندگی از شرکت گروه بهمن و خانم اعظم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین به عنوان ناظرین جلسه و آقای حسن هاشمی به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند. در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی 1395 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به 30/12/1395 قرائت شد و به سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سوالات از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، تصمیماتی مبنی بر تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. علاوه بر این به اتفاق آرای حاضرین در جلسه مقرر شد پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی (سرمایه) و پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت (مندرج در صورت سود و زیان)، مبلغ 285.000.000.000 ریال خالص (به ازای هر سهم 100 ریال) به عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، پرداخت و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود. بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 با اکثریت آرا انتخاب شدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.