بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

پرتفوی بیمه ملت از مرز 21 هزار میلیارد ریال عبور کرد؛ نسبت خسارت به زیر 50 درصد رسید

147 بازدید
پرتفوی بیمه ملت از مرز 21 هزار میلیارد ریال عبور کرد؛ نسبت خسارت به زیر 50 درصد رسید

گزارش فعالیت ۶ ماهه منتهی به 31 شهریور 1402 شرکت بیمه ملت نشان می‌دهد این شرکت موفق شده جذب حق بیمه خود را به بیش از 21 هزار میلیارد ریال برساند و در عین حال نسبت خسارت نیز با روندی کاهشی به زیر 50 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت با جذب حق بیمه‌ای معادل ۵,۴۶۵,۲۹۷ میلیون ریال در شهریور ماه، حق بیمه تولیدی خود را در ۶ ماهه اول سال 1402 به مبلغ ۲۱,۴۶۲,۶۵۸ میلیون رساند.

این آمار نشان می‌دهد که بیمه ملت تنها در شهریور ماه، پرتفوی خود را 34 درصد افزایش داده و پرتفوی تجمیعی آن در شش ماه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته، بیش از 80 درصد رشد داشته است.

در مقابل خسارت پرداختی بیمه ملت در شش ماه ابتدایی سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تنها 22 درصد بیشتر شده و به رقم ۱۰,۴۰۲,۸۲۹ میلیون ریال رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بیمه ملت با ثبت عملکرد رو به رشد و مدیریت ریسک مناسب، توانسته است نسبت خسارت خود را در سال 1402 به زیر 50 درصد برساند و از این نظر در میان برترین شرکت‌های صنعت یبمه کشور جای بگیرد.