بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

گزارش عملکرد یک ماهه در سامانه کدال نشان داد؛ تداوم درخشش بیمه ملت در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲

311 بازدید

گزارش عملکرد یک ماهه در سامانه کدال نشان داد؛
تداوم درخشش بیمه ملت در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲
۷۷ درصد رشد درآمد در ۱۱ ماه

انتشار گزارش عملکرد بیمه ملت در یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سامانه کدال نشان‌دهنده تداوم روند صعودی این شرکت در مسیر موفقیت و تثبیت سودآوری است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت،  این شرکت در بهمن ماه سال‌جاری 4,014,055 میلیون ریال از محل فروش حق بیمه درآمد کسب کرده که 41 درصد بیشتر از یک ماهه مشابه سال قبل است.

همچنین، این شرکت در ۱۱ ماهه نخست سال مالی جاری نیز 48,660,340 میلیون ریال حق بیمه صادره داشته که 77 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در این گزارش، ثبت تراز مثبت 26 درصدی در یک ماهه بهمن و 111 درصدی در ۱۱ ماهه اخیر توسط بیمه ملت است که نشان دهنده مدیریت صحیح هزینه‌ها و سودآوری مناسب این شرکت است.

تحلیلگران بازار سرمایه با توجه به عملکرد قوی بیمه ملت در سال جاری، پیش بینی می‌کنند که این شرکت در سال مالی 1402 به سودآوری قابل قبولی نسبت به سال مالی گذشته دست یابد.