بیمه ملتبیمه ملتبیمه ملت

ارتباط با امور سهام

ارتباط با امور سهام

اداره ارتباط با مشتریان : ۸۵۳۳۳ – ۰۲۱

فاکس : ۸۸۶۷۸۶۶۳ – ۰۲۱

آدرس پست الکترونیک : stockaffairs@melat.ir

سهامداران محترم شرکت بیمه ملت برای دریافت اطلاعات نسبت به سهام خود می‌توانند با مرکز ارتباط با مشتریان تماس بگیرند، سهامداران محترم صندوق بازنشستگی و سهامدارانی که به طور مستقیم اقدام با دریافت سهام از شرکت بیمه ملت کرده‌اند، در صورت نیاز به دریافت اطلاعات با اداره ارتباط با مشتریان با شماره ۸۵۳۳۳ یا آدرس پست الکترونیکی stockaffairs@melat.ir تماس حاصل فرمایند.